РЕЙТИНГИ


Рейтинги у конярстві  багато років є основним компонентом спортивної та племінної індустрії.

Рейтинги слугують стандартом для порівняння вершників, племінних книг (порід) та коней. 

Основним рейтингом для племінного конярства  є рейтинг WBFSH/Rolex.

В Україні до цього часу не було жодного рейтингу у конярстві.

Асоціація кіннозаводчиків України вирішила впровадити такі рейтинги:

Рейтинг спортивних коней України;

Рейтинг кіннозаводчиків України;

Рейтинг жеребців-плідників. 

 

Рейтинг враховує результати змагань з класичних видів кінного спорту (конкур, виїздка та триборство), які проводились в України протягом календарного року. 

 

Розрахунок проводиться за 20-бальною шкалою. Шкала діє за принципом рівномірного збільшення кількості балів по мірі підвищення результативності виступів коней у змаганнях, які розподілені за  рівнями. 


Як нараховуються бали

КОНКУР. Бали нараховуються в залежності від висоти перешкод, складності маршруту та віку коней. Кінцевий результат - це сума балів за всі маршрути, в яких брав участь кінь. Бал за кожен маршрут включає в себе: бал за зайняте місце + бал за участь + надбавка за висоту перешкод.

Шкала оцінки спортивної роботоздатності коней - конкур

ВИЇЗДКА. Бали залежать від складності їзди та відсотків. Враховується один результат за змагання, який є кращий за місцем. Результат включає: бал за зайняте місце + бал за участь + надбавка за відсоток.

ТРИБОРСТВО. Бали залежать від групи вершників та рівня змагань. Бал нараховується за результатом 3 етапів.

Конями, які знялись, нараховується бал за участь.


ПОХОДЖЕННЯ СПОРТИВНИХ КОНЕЙ

Походження коней (родовід, місце народження) визначається підтвердженням реєстрації у Племінний книзі (Плем.Асоціації, Studbook) відповідної породи. Дані вишукуються через відкриті та закриті бази даних, такі як horsetelexбаза даних ВНІІК "Коні" тощо.

Якщо у Вас є інформація про походження спортивного коня, яке відсутнє у рейтингу, просимо надсилати інформацію за адресою horsebreeders@ukr.net.


ЯК ОТРИМАТИ КАРТКУ СПОРТИВНОГО КОНЯ

Усі бажаючи можуть отримати на кожного спортивного коня картку, в яку вписані результати  змагань з конкуру, виїздки або триборства з 2014 року. 

Вартість картки на 1 коня складає 100 грн. (за один вид кінного спорту та 1 календарний рік).

Приклад картки спортивного коня