Лінійна оцінка коней


 

   В країнах Західної Європи ознаки типу будови тіла та роботоздатність коней характеризуються на основі лінійної класифікації. В основу лінійної шкали покладено сучасні класифікаційні системи, які використовуються для опису та характеристики коней різних порід. 

 

Основними перевагами цієї системи є:

 

- Кожна ознака оцінюється індивідуально 

- Бали покривають увесь біологічний ряд 

- Можливість виявити повну мінливість ознаки

- Встановлюється ступень прояву ознаки, а не її бажаність

 

За міжнародними вимогами ознаки повинні відповідати наступним визначенням:

 

- Ознаки мають бути лінійними у біологічному сенсі

- Відокремлені одна від одної

- Бути такими, що успадковуваються

- Повинні вимірюватися замість присвоєння балів

- Мінливість ознак в межах популяції

- Кожна лінійна ознака повинна описувати унікальну частину коня, яка б не покривала комбінацію різних інших ознак.

     Українськими науковцями був розроблений бланк опису коней за лінійною шкалою для популяції спортивних коней відповідно до сучасного стану конярства України.

     До лінійної шкали включено 28 ознак будови тіла та якості рухів для коней виїздкового напряму використання.

      Для коней конкурного напряму описуються 36 ознак з додаванням показників стрибкових якостей.

      Шкала складена за принципом присвоєння кожній ознаці особливого значення від «а» до «и» (наприклад, довгий та короткий, велика та мала), або від 1 до 9 в залежності від відхилення ступеня прояву ознаки від середнього значення, що відповідає 4-5-6 балам чи знаходиться ближче до одного із крайнього положення.

   Прикладом ефективності даної системи класифікації є успіх спортивних коней, які зареєстровані у Племінному Союзі Нідерландів (KWPN), де більше 20 років працює дана система опису та оцінки якостей коней.

linear scoring, horse,
Бланк лінійної оцінки конкурних коней